Mit képviselünk valójában?

A projektszemlélet globális térnyerésének elterjedését, az üzleti életben és a mindennapjainkban egyaránt, hiszen a két terület harmonikus egysége üzleti sikereink záloga. Célunk az üzleti eredményességet és a fejlődést ösztönző, valós értéket teremtő megoldások nyújtása egyéneknek és szervezeteknek, akik elakadtak a sikerhez vezető úton, vagy akik új környezetben, innovatív szemléletmód és módszerek alkalmazásával szeretnének tovább haladni rajta.

Cégünk filozófiája

Hisszük, hogy sorsunk, életünk a mi kezünkben van, és csak rajtunk múlik, hogy – mint egy nagy projekt – megvalósítjuk-e álmainkat. A legtöbb ember még csak álmodni sem mer arról, amire valójában képes. Merjünk álmodni! Merjünk nagyot álmodni, és bízzunk önmagunkban, hogy képesek vagyunk megvalósítani. Ne figyeljünk a külső hangokra, mások negatív véleményére! Olyan emberekkel vegyük magunkat körül, akik előre visznek, tisztelnek, szeretnek és bíznak bennünk. Mert ha bizalmat tudunk adni, akkor bizalmat kapni is fogunk. Nekünk kell változni ahhoz, hogy a körülöttünk lévő emberek is változni tudjanak. Le kell vetni a pesszimista kabátot, ruhát, miszerint „Nekem semmi sem sikerül!”. Ez nem igaz, mert ez csak tőlünk függ. Ha elhisszük, hogy nem sikerül, akkor nem is teszünk az ellenkezőjéről, és így tényleg nem fog sikerülni.

Viszont ha felruházzuk magunkat optimizmussal, önbizalommal, akkor mindenkinél erősebbek leszünk, és igenis sikerülni fog a kitűzött cél! Csak tőlünk függ, csak magunkat hibáztathatjuk, vagy ellenkező esetben veregethetjük meg a vállunkat; „Ez is sikerült, még egy lépéssel előrébb kerültem a célomhoz!”. Hosszú távú célunkat rövid távú célokra kell bontani! Minden egyes apró cél eléréséhez szükséges az előkészület, tervezés, megvalósítás, és a folyamatos ellenőrzés, hogy biztosan jól csinálom-e. Ha nem, akkor változtatni kell, újratervezni és újra megvalósítani. Majd minden egyes apró cél elérése után lezárni, hogy ez is sikerült. Ezt is képes voltam elérni! Ekkor kezdhetjük el a következő lépcsőfok előkészületeit. Ehhez viszont projektszemléletben kell élnünk. Vannak körülöttünk olyan emberek, akik hozzájárulnak céljaink, sikereink eléréséhez. Ha ők nem lennének lehet, hogy nem is lenne adott a környezet ahhoz, hogy megvalósuljanak, tehát függünk Tőlük. Az is lehet, hogy az ő sikerükhöz mi is ugyanolyan mértékben hozzájárulunk. Tehát ők is függnek Tőlünk. Itt nincs hierarchia, itt kölcsönös függőség van. Ezt a sikerorientált projektszemléletet már gyerekkorban el kellene sajátítani. Amikor kudarc ér minket, akkor meg kell tanulni változtatni, hogy újra jó irányba tereljük életünket. Újra kell tehát tervezni. A feltalálóknak sem sikerült egy nap alatt. Nagyon sokszor kudarcot vallottak, ezért folyamatosan újra kellett tervezniük, még végül sikerült a projektjük. Meg kell tanulni a kudarcot eltűrni, könnyen feldolgozni, túllépni rajta és újratervezni. Ezt felnőtt korban már nehezebb megtanulni, persze semmi sem lehetetlen. De gyerekkorban figyelmet szentelni rá és tudatosan, projektszerűen az iskolában megtanítani sokkal hatékonyabb. Meg kell tanítani már gyerekkorban a tervezést, megvalósítást, ellenőrzést és újratervezést. Hogyan kell változtatni? Hogyan kell tudatosan, tudatosabban élni? Mi is az a motiváció? Már általános iskolában el kell kezdeni tanítani, építeni bennük a kitartás jelentőségét. Miszerint mindennek meg van a maga útja, lépésről lépésre mindent el lehet érni. Ez nemcsak az üzleti életben és egyes projekteknél van így, hanem az egész életünkben a kezdetektől fogva. Meg kell tanulni az életünket szervezni, irányítani és vezetni. Ha magánéletünkben sikerül mindezt megteremteni, akkor az üzleti életünk is sikeres lesz. A HR gyakorlatát is bele kell építeni a magánéletünkbe ugyanúgy, mint az üzleti világba.

Szakértői kompetenciáink

Bármilyen területen is dolgozunk, van néhány alapvető kompetencia, üzleti készség, melynek elsajátítása és fejlesztése kiemelkedően fontos a mindennapi munka során, és segít az előrelépésben.

 • Projektszemlélet: minden programot, részfeladatot külön egységként kezelünk az előkészítő munkától kezdve a zárásig és értékelésig, közben folyamatos feladat-meghatározásokkal és azok ellenőrzésével.
 • Csapatmunka, virtuális csapatmunka: csapatunk tagjait egyenrangú félként kezeljük a kollektív intelligencia jegyében.
 • Kiváló kommunikációs készség: világosan, tömören és meggyőzően fogalmazunk és tárgyalunk ügyfeleinkkel, kollégáinkkal és partnereinkkel, hiszen hatékonyságunk és eredményességünk alapja a kommunikáció.
 • Vezetői képességek: nemcsak akkor válnak nélkülözhetetlenné, amikor valaki vezető pozícióba kerül, ugyanis a team munka nélkülözhetetlen velejárója, hogy konszenzusra kell jutniuk a tagoknak, egyesíteni a különböző álláspontokat és gyorsan döntéseket kell hozni. Mindezt úgy, hogy minimálisra csökkentsük az érdekellentétek, konfliktusok számát.

Jó vezetőként tudatában vagyunk a delegálás nélkülözhetetlen szerepének, bizalmat szavazunk és felelősséget adunk munkatársainknak ahelyett, hogy mindent egymagunk csinálnánk.

 • Marketinges szemlélet: a szakmai siker minden esetben ügyfeleink elégedettségén múlik, minden ügyfél más és más, ezért igyekszünk minden egyes ügyféltípusra különféle stratégiákat kidolgozni az egyéni szükségleteknek megfelelően.

Ezek azok az elvárt kompetenciák, amelyre munkatársaink kiválasztásánál és szakértőink alkalmazásánál a magas színvonalú elméleti tudás, a releváns szakmai tapasztalatok és a gyakorlati tudás megléte mellett kiemelt figyelmet fordítunk.

62 tudományos projekt kutatás
28 partner
37 év nemzetközi tapasztalat
50 év hazai tapasztalat

Szakértői tanácsadó alapelveink

Alapelveink alkalmazásának célja, hogy erősítse ügyfeleink, partnereink bizalmát, hogy szervezetünk képes folyamatosan a vevő által igényelt színvonalon szolgáltatni.

 • A projektszemléletet szem előtt tartó, nemzetközi és hazai módszertanokra alapozott, egyedi, személyre szabott módszertanunk használata biztosítja a szakértői feladat megközelítést és megoldást.
 • A minőség fenntartása érdekében a cég egyik állandó célja, az átfogó, teljes működésre vonatkozó folyamatos fejlesztés, trendkövetés, az aktuális piaci igények feltérképezése és kielégítése.
 • A bizalom jegyében kiemelten fontos elem a folyamatos visszacsatolás, amely lehetővé teszi, hogy menet közben felismerjük a hiányosságokat és újratervezzük a folyamatok a cél elérése érdekében.
 • Hisszük, hogy értékteremtő képességünk a kölcsönösen előnyös kapcsolatok révén növekszik, hiszen üzleti sikerünket nemcsak a munkatársak, hanem az üzleti partnerek teljesítménye is befolyásolja.
 • A folyamat- és rendszerszemléletű megközelítés, a globális szemléletmód hozzásegíti szervezetünket a kitűzött célok hatékony és eredményes eléréséhez. Amennyiben a tevékenységeket és a hozzá kapcsolódó erőforrásokat folyamatként kezeljük, elérhetjük ugyanis, hogy a felesleges területek és tevékenységek felszínre kerüljenek. A folyamatok rendszerként való azonosítása pedig hozzájárul ahhoz, hogy a kisebb csoportok fókusza helyett figyelmünket teljes szervezetek vagy szervezeti egységek teljesítményének javítására tudják fordítani.
 • A work-life balance jegyében hisszük, hogy az üzleti sikerek elengedhetetlen előfeltétele a támogató háttér, a kiegyensúlyozott magánélet.

Munkatársak

Lakatosné Dr. Szuhai Györgyi

A győztes egy álmodozó, aki soha nem adja fel.” – Nelson Mandela

“Professional Project Life Nonprofit Kft. ügyvezetője, Européer Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítvány kuratórium elnöke, Project Life Management © szülőanyja.

Okleveles közgazdász Vezetés és Szervezés szakon, Gazdálkodás és Szervezéstudományok doktora.

Ami a legfontosabb: 3 gyönyörű gyermek édesanyja, egy kiváló férj felesége, és egy nagy család összetartó ereje legidősebb gyermekként.

Projektmenedzserként több mint 15 éve élek a projektek világában, részt veszek projektek szervezésében és vezetésében, projektalapú szervezeti működés kialakításában, és projekt tanácsadásban. Meggyőződésem, hogy ha projektszemléletben élnénk mindennapjainkat – már kicsi gyermekkorunktól kezdve elsajátítanánk a sikerorientált projektszemléletet; a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés és újratervezés lépéseit – egy sokkal kiszámíthatóbb, a magánéleti és üzleti sikerek harmonikus összhangjának elérését ösztönző légkört teremthetnénk magunk körül.

A Project Life Management egy rendszert ad a kezünkbe, mely a projektmenedzsment technikák alkalmazását jelenti a magánéletünkben. Megszületéséhez több szálon keresztül vezetett az út. Sok sikeres és sikerrel bíztató kezdeményezés mellett számtalan olyat is láttam, amikor az azonnali siker-jelek elmaradása után az emberek túl korán feladták az erőfeszítéseiket, nem vették észre, hogy az elképzelésük volt túl hiányos, vagy a tervük egyes elemei voltak irreálisak. Tudományos kutatásaim eredményeinek rendszerzése és publikálható formába szerkesztése közben ismertem fel, hogy mennyire szűken értelmezzük és alkalmazzuk a projektszemléletet. Ezért célkitűzésemmé vált a fent említett projektszemlélet globális terjesztése és újraértelmezése, a magánéletben való alkalmazásának elősegítése.

Hiszem, hogy a siker titka az, hogy nincs titok, de felismerések és erőfeszítések adják a siker kulcsát. Csak megfeszített, kitartó munka, pontosan kitűzött célok, részletes tervek, ütemezett megvalósítás, szükség esetén újratervezés, önmenedzselés, szorgalom és türelem. Ezek tökéletes összhangja szükséges ahhoz, hogy megvalósítsuk álmainkat, elérjük céljainkat. Számomra ezt jelenti a projektszemléletben való gondolkodás.”

Dr. Pásztor Zsolt

“Diplomámat a Veszprémi Egyetemen, doktori fokozatomat pedig Franciaországban, az ENSIC-en szereztem. Pályafutásom során jelentős tapasztalatot szereztem a projektmenedzsment területén. Számos nemzetközi, illetve hazai projekt menedzselésében vettem részt, illetve vezetését végeztem. A menedzselt projektek köre széles spektrumot fed le, ami a tanácsadási projektektől a nagy infrastrukturális beruházásokig terjed. Cégvezetőként, projekt menedzserként, szakértőként és magánszemélyként szerzett tapasztalataim alapján kiemelten fontosnak tartom a projektszemlélet széleskörű alkalmazását, elterjesztését, annak minél alacsonyabb korban és szélesebb körben történő elsajátítását. A kezdetektől lelkes támogatója, és aktív résztvevője vagyok Project Life Management Program kidolgozásának.”

Dr. Poór József

“A projekt alapú megközelítés általában az üzleti életre jellemző. Ha viszont jobban körülnézünk a saját házunk táján azt tapasztaljuk, hogy az eredményes életvezetéshez állandóan priorításokat állítunk fel és megpróbáljuk az időt jól kihasználni. Az új digitális eszközök az iphone, a google naptár vagy az egyszerű excel táblázat mind-mind támogatják az előbb említett tevékenységeinket. A Project Life Management program azt a célt tűzte maga elé, hogy elősegítse a projektszemlélet tudatos terjesztését a magánélet, a magánszféra teljese területére. Érdemes belevágni.”

Dr. Poór József, egyetemi tanár, nagy doktor (SZIE, Gödöllő és Selye János Egyetem, Szlovákia) minősített menedzsment tanácsadó (CMC), Humán Szakemberek Országos Szövetsége elnöke, HR Ambassador Hungary (Academy of Management, AoM) (e-mail: poorjf@t-online.hu és poorjf10@gmail.com)

Eddig több mint 600 publikációja jelent meg magyar és idegen nyelven. Közel 20 évet töltött el vezetőként az üzleti életben.

Leveles Ágnes

“Életünk kudarcélményeinek, meghiúsult álmainknak, el nem ért céljainknak legnagyobb korlátai saját magunk vagyunk. Keressük a kifogásokat, hárítjuk a felelősséget, hibáztatjuk a külső körülményeket, ahelyett, hogy racionálisan végiggondolva a helyzetünket, levonva a pozitív és negatív konzekvenciákat tudatosan építenénk fel napjainkat, életünket.
A Project Life Management program legnagyobb előnye, hogy nem életkorhoz kötött. Természetesen a legideálisabb helyzet, ha már kisgyermek kortól úgy neveljük csemetéinket, hogy profitáljanak a tervezés vagy szükség esetén az újratervezés nyújtotta lehetőségekből, legyenek tisztában a priorizálás fogalmával és ne támasszanak irreális követelményeket önmagukkal és környezetükkel szemben. De akkor sem késő, ha felnőtt vagy idősebb korban gondoljuk újra életünk menedzselését, a lényeg, hogy ne csak az elérendő cél lebegjen a szemünk előtt, sokkal fontosabb az odáig vezető út, az apró részcélok teljesítése.”

horvath_viktoria

Horváth Viktória

Felsőfokú jogi asszisztens végzettséggel rendelkezem, 8 éve dolgozom ügyviteli területen. A biztosítási szektorban ügyfélkapcsolatokkal, hivatali megkeresésekhez kapcsolódó panasz-és jogi ügyekkel, s a hozzájuk kötődő állásfoglalások elkészítésével foglalkoztam. Majd HR-területen munkavezetőként a kirendeltségek közötti kommunikáció és a csapatszellem erősítése volt célom a hatékonyabb munkavégzés érdekében. – A Project Life Management program számomra lehetőséget biztosít az üzleti ágazatban eredményesen alkalmazott metodikák kiterjesztésére; az életvezetés tudatos és projektszemléletű megközelítésére könnyen kezelhető és alkalmazható tudásbázison keresztül.

jakab_krisztina

Jakab Krisztina

Pénzügyi és számviteli közgazdász szakmámban büszke és önérzetes vagyok. Mindig a legjobbra törekszem. Igaz, magasan van még a nívó pálca, de alacsonyabbal nem is érném be. Támogatás híjján, saját magamnak kellett felépítenem azt, amit itt a Project Life Management-nél már egységként látok. Kedves, segítőkész ember vagyok, aki a csapat érdekeit képviseli, mindemellett saját elképzelésem és jövőképem van. Életem korai szakaszában megismertem a szomorúságot, ezért ma már minden napomba beleviszem a mosolyt vagy a humort, mert igen is fel kell állni és tovább kell menni! Nincs hamis remény, csak megvalósítatlan álmok.

toth_istvan

Tóth István

Mérnök-közgazdász végzettséggel, 40 év szakmai tapasztalattal, a kezdeti mérnök-tervezői feladatoktól, a belső igények által motiválva, egyre több terület megismerése és gyakorlata után jutottam el az oktatásig. Megosztani másokkal a feladat-rendszerben való gondolkodás módszerét, a tervezői, a kivitelezői, a pénzügyi feladatok elméleti hátterének ötvözését a gyakorlati megvalósítás lépéseivel. A termelés, az értékteremtés folyamatának, szegmenseinek – pl. személyi, tárgyi, pénzügyi feltételrendszerének, az ellenőrzésnek, a hatékonyság mérésének – széleskörű ismerete kell. Munkám során elkövettem néhány hibát és rájöttem, hogy szükség van a kreatív, divergens problémamegoldó gondolkodásra, különböző szakterületek (termelés, gazdálkodás, jog, pénzpiac stb.) lehetőségeinek, ismereteinek együttes alkalmazására – az adott cél elérése érdekében. A megvalósításhoz megfelelő munkatársak is szükségesek, így a szervezetfejlesztés terén is fejlődnöm kellett. Ezért öröm számomra, hogy most a Poreject Life Management csapatához tartozok.

infoblokk