Tudatos Életvezetés

Lakatosné Szuhai Györgyi
Poór József

Rendelje meg most kedvezményes, bevezető áron, 12.900 Ft helyett 8.000 Ft-ért.

Gyakorlati példákkal illusztrált szakmai kézikönyv, amely az Ön polcáról sem hiányozhat!

Rendelés menete: Kérjük, küldjön az info@profi-project.eu e-mail címre egy e-mailt nevével, telefonszámával és lakcímével és mi válaszban megküldjük a szükséges teendőket, hogy mielőbb hozzájuthasson a könyvhöz.

Tudatos életvezetés1.) Előzmények:

Projektmenedzserként hosszú évek óta élek a projektek világában, részt veszek projektek szervezésében és vezetésében, projektalapú szervezeti működés kialakításában, és projekt tanácsadásban. Meggyőződésem, hogy ha projektszemléletben élnénk mindennapjainkat – már kicsi gyermekkorunktól kezdve elsajátítanánk a sikerorientált projektszemléletet; a tervezés, megvalósítás, ellenőrzéés újratervezés lépéseit  egy sokkal kiszámíthatóbb, a magánéleti éüzleti sikerek harmonikus összhangjának eléréséösztönző légkört teremthetnénk magunk körül.

Az Project Life Management megszületéséhez több szálon keresztül vezetett az út. Sok sikeres és sikerrel biztató kezdeményezés mellett számtalan olyat is láttam, amikor az azonnali siker-jelek elmaradása után az emberek túl korán feladták az erőfeszítéseiket, nem vettéészre, hogy az elképzelésük volt hiányos, vagy a tervük egyes elemei voltak irreálisak. Tudományos kutatásaim eredményeinek rendszerezése és publikálható formába szerkesztése közben ismertem fel, hogy mennyire szűken értelmezzüés alkalmazzuk a projektszemléletet.

A maga sorsának kovácsa az élet számos területén kell hogy tudatos, következetes és eredményes legyen. Bizonyos részterületeken már történtek kísérletek a segítségnyújtásra (pl. családsegítő, csődelhárító, pénzügyi menedzselési tanácsadások). Azok azonban amellett, hogy professzionális segítők (tehát ismét külső személyek) által megfogalmazott javaslatok, rendszerint az érintett személy aktuális problémájára, és speciálisan a személyére érvényes, egyszeri kibontakozási lehetőségeket tárnak fel. Hiányzik tehát az olyan ismeretanyag, ami az önálló életszervezésben segíti az embereket, és az élet minden területére kiterjedően alkalmazható megközelítést, eljárásokat, eszközöket és módszert nyújt az érdeklődőknek.

A Magyarországon viszonylag rövid múltra visszatekintő projekt-menedzsment ugyanis a gazdaság világában bizonyította hasznosságát. Tervezhetővé, nyomon követhetővé, ellenőrizhetővé ésértékelhetővé tette a tervezéés a végrehajtás folyamatait a projektmunka külső és belső érintettjei számára egyaránt. Különböző lépéseit és módszereit elsősorban a pályázatok kiírásával és megírásával, illetve a végrehajtásával, vagy a végrehajtást ellenőrző éértékelő foglalkozó szakemberek ismerték meg. Ennélfogva ő és a projekt-menedzsment tankönyvek szerzői is  a projekt alatt mindenekelőtt a gazdaságban megvalósuló terveket és dokumentációjukat értik. A projekt-menedzsment a hétköznapi élettől elkülönült szakmává fejlődött, aminek nincs hatása az emberek napi ügyeinek intézésére.

Ezért célkitűzésemmé vált a fent említett projektszemlélet globális terjesztése éújraértelmezése, a magánéletben való alkalmazásának elősegítése.

Ennek érdekében 2016. szeptember 16-áProjectLife Program I. éProjectLife Program II. címmel saját tanulmányként vetettem nyilvántartásba. E tanúsítványt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által vezetett önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet alapjáállították ki.

2.) A kézikönyv célja:

A könyv az életviteli tanácsokat osztogató könyvek Változtasd meg az életedet! jelszavával szemben a Delfi jósda útmutatását követi, nevezetesen az Ismerd meg önmagad! felszólítást. A projekt szemlélet ugyanis vágyaink és terveink pontosítására, a megvalósításhoz szükséges feltételek és lépések rögzítésére, ellenőrzésére, egyszóval a tudatosságra nevel. Ez pedig segíönmagunk megismerésében és elkerülhetetlen a jó irányban történő élet-változtatáshoz is. 

A maga sorsának kovácsa az élet számos területén kell hogy tudatos, következetes és eredményes legyen. Bizonyos részterületeken már történtek kísérletek a segítségnyújtásra (pl. családsegítő, csődelhárító, pénzügyi menedzselési tanácsadások). Azok azonban amellett, hogy professzionális segítők (tehát ismét külső személyek) által megfogalmazott javaslatok, rendszerint az érintett személy aktuális problémájára, és speciálisan a személyére érvényes, egyszeri kibontakozási lehetőségeket tárnak fel. Hiányzik tehát az olyan ismeretanyag, ami az önálló életszervezésben segíti az embereket, és az élet minden területére kiterjedően alkalmazható megközelítést, eljárásokat, eszközöket és módszert nyújt az érdeklődőknek.

Az oktatási rendszerek nemzetközi vizsgálatai rendszerint az amerikai és az európai képzés egyik legfontosabb különbségeként mutatják be a probléma-centrikussáés a gyakorlat-orientáltság terén kimutatható eltéréseket. A projekt-szemlélet nagy hozadéka a gondolkodásmódunk praktikussága, vagyis a gyakorlat-orientáltságra, a probléma-meghatározásra és a probléma-megoldás egzaktságára nevelés.

Tapasztalatok szerint a tudatos és tervezett életvitelt folytató emberek gyakran kerülnek konfliktusba szűkebb környezetük olyan tagjaival, akik inkább az eseményekkel sodortatva magukat spontán reakciókkal reagálnak az őket kívülrőérő hatásokra, kihívásokra. Ilyen helyzet előfordulhat egy-egy családon belül, de akár különböző népcsoportok között is. A kétféle, egymást nem annyira kiegészítő, mint inkább tagadó életvitel összebékítésében, vagy közelítésében a projekt-szemlélet lépésenkénti alkalmazása jelenthet segítséget.

A könyv célja egyrészt a projekt-menedzsment (mint szakma) lépéseinek és fogásainak terjesztése, másrészt a projekt-gondolkodás hétköznapi praxisban való alkalmazhatóságának bemutatása. A hétköznapi életből vett példák segítik a projekt-menedzsment szakmai kérdéseinek megértetését, miközben jelzik a projekt-menedzsment szakma gyakorlatának a mindennapi életben valóhasznosságát, használhatóságát.


3.) A k
önyv célcsoportjai:

     üzletemberek családtagjai
     kormányzati éönkormányzati szakemberek családtagjai
     gyakorlati tanácsadóés családtagjai
     szervezeti vezetőés családtagjai
     főiskolai, egyetemi képzés hallgatóés családtagjai

 4.) A könyv szerkezeti felépítése:

A könyvet a következő nagyobb témákra osztjuk fel:

Előszó

Bevezető

1. Rész: Az élet: álom, valósáés megvalósulási esélyek (1. fejezet)

2. Rész: Az életünk alapjai

2.1. Egyes életszakaszunk fontos momentumai (2. fejezet)

2.2. Tudatosság felismerése (3. fejezet)

2.3. Magánélet vs Üzleti élet vezetése (4. fejezet)

3. Rész: Projektek megjelenése és alkalmazhatóságuk a magánéletben       

3.1. Magánéleti- éüzleti projektek összehasonlítása (5. fejezet)

3.2. A Te életed, Te felelsz érte (6. fejezet)

3.3. Projektek folyamatrendszere a magánéletben (7. fejezet)

4. Rész: Az álom terv körvonalazása       

4.1. A probléma meghatározása (8. fejezet)

4.2. A célfa összeállítása (9. fejezet)

4.3. A megvalósulást befolyásoló feltételek és körülmények – SWOT (10.fejezet)

4.4. A stratégiai projekt életünk – a problémameghatározástól a visszacsatolásig  logframe (11. fejezet)

4.5. Project Life környezet feltérképezése (12. fejezet)

5. Rész:  Életünk menedzselése – Project Life

5.1.Célok (13. fejezet)  

5.2. Terjedelem (14. fejezet)

5.3. Idő (15. fejezet)

5.4. Költsé(16. fejezet)

5.5. Minősé(17. fejezet)

5.6. Kommunikáció (18. fejezet)

5.7. Emberi erőforrá(19. fejezet)

5.8. Érintettek (20. fejezet)

5.9. Kockázat (21. fejezet)

5.10. Beszerzé(22. fejezet)

6. Rész: Folyamatos megfigyeléés ellenőrzés

6.1.Teljesítményértékelés – Nézz szembe önmagaddal, ellenőrizd, hogy jól csináltad -e! (23. fejezet)

6.2. Újratervezés – Szükséges változtatások meghatározása (24. fejezet)

6.3. Változtatások végrehajtása – Soha ne add fel! Állj fel és menj tovább! (25. fejezet)

7. Rész: Zárás – Ezt is sikerült megcsinálni!

7.1. Visszacsatolá(26. fejezet)

7.2. Konzekvenciák levonása, elraktározása (27. fejezet)

7.3. Új célkitűzések (28. fejezet)

8. Rész: Esettanulmányok (10 eset)

Mellékletek
Irodalomjegyzék
Tárgyszójegyzék

Szerkesztőbizottság elnökei

Lakatosné Szuhai Györgyi

“Életünk különböző szakaszaira más-más típusú álmok, álmodozások jellemzők, amik nem fölöslegesek, de megvalósulatlan vágyak maradnak, ha nem alakítjuk őket nyomon követhető célokká és feladatokká, ha nem operacionalizáljuk azokat. Tudnunk kell, mi az életünk kulcsszerepe.

Éreznünk kell, fontos, hogy tudatosan cselekedjünk, éljünk. Rengeteg konfliktushelyzetet – és ami különösen fontos, önmagunkban zajló belső konfliktust – el lehetne kerülni ezzel.

A projektszemlélet sikeres az üzleti világban. A Project Life Management kézikönyv jelzi az adaptálhatóságát az élet más területein, többek között a családi, a magánéletben is. Nem is tudjuk elképzelni, mennyi pozitív hatása van, és mennyi mindent tudnánk elkerülni, ha mindenki tudatosan alkalmazná. Azt nem mondom, hogy ezzel megoldódik mindenki élete egy csapásra, viszont ad egy irányt, ami jó irányba terelheti az egyén életét.

A magánéletben egy személyben én vagyok a projektmenedzser, legtöbb esetben a szponzor is, és körülöttem lévő emberek az érintettek. Az én életem menedzselése, tehát a projektmenedzseri szerep betöltése, az én kezemben van. Oda kell figyelni, építenem kell a személyiségemet. Megfelelő önismeret és kompetencia fejlesztés – ezek segítenek az életünk bármely szakaszában.

Az álmok konkretizálásának első lépése a programalkotás. Ebben a problémák célkitűzésekké és célokká alakulnak. A megvalósítást befolyásoló feltételekkel és körülményekkel való számvetés – a SWOT, – során, a „Hol vagyunk?” és a „Hová szeretnénk eljutni?” kérdések tisztázása után pontosabban meghatározhatjuk, hogy a „Milyen feltételeink vannak meg, és mik hiányoznak?”, illetve a „Milyen körülmények akadályozzák, segítik?” a céljaink megvalósítását. A kitűzött célok megvalósulását követő értékelésnek köszönhetően pedig nem csak azt tudjuk meg, hogy jól határoztuk-e meg a céljainkat, hogy jó megoldásokat gondoltunk ki a megvalósításukhoz és hatékonyan dolgoztunk-e; de önmagunkat és a környezetünkben élőket, az embereket mozgató törekvések természetét is mélyebben megérthetjük.

A kedves Olvasónak azt kívánom, használja bizalommal a könyvet, ami egész biztosan hasznos lesz az élet számos területén, miközben segít megőrizni a hatékonyság és a rugalmasság, a tervszerűség és a könnyedség, a karrierépítés és a családi élet harmóniáját. Erre garancia az a kitűnő szerzői gárda, aki a munkálatokban részt vett.”

Dr. Poór József

“A projekt alapú megközelítés általában az üzleti életre jellemző. Ha viszont jobban körülnézünk a saját házunk táján azt tapasztaljuk, hogy az eredményes életvezetéshez állandóan priorításokat állítunk fel és megpróbáljuk az időt jól kihasználni. Az új digitális eszközök az iphone, a google naptár vagy az egyszerű excel táblázat mind-mind támogatják az előbb említett tevékenységeinket. A Project Life Management program azt a célt tűzte maga elé, hogy elősegítse a projektszemlélet tudatos terjesztését a magánélet, a magánszféra teljese területére. Érdemes belevágni.”

Dr. Poór József, egyetemi tanár, nagy doktor (SZIE, Gödöllő és Selye János Egyetem, Szlovákia) minősített menedzsment tanácsadó (CMC), Humán Szakemberek Országos Szövetsége elnöke, HR Ambassador  Hungary (Academy of Management, AoM) (e-mail: poorjf@t-online.hu és poorjf10@gmail.com)

Eddig több mint 600 publikációja jelent meg magyar és idegen nyelven. Közel 20 évet töltött el vezetőként az üzleti életben.

Szerkesztőbizottság tagjai

Dr. Balogh Gábor, PhD, egyetemi adjunktus

“Pécsi szerzőtársaimmal együtt, úgy gondoljuk hogy a könyv egészen újszerű, nem megszokott közelítésből vizsgálja a tudatos életpálya-tervezést, projektmenedzsment szemléletet. Az önismeret kiterjesztésével sokkal emberközelibb módon tanít meg arra, hogyan tűzzünk ki reális célokat, miként érjük el azokat a tervezési módszerek gondos megválasztásával, és a folyamat során milyen módon lehet leküzdeni az akadályokat a siker érdekében.”

Dr. Balogh Gábor a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének adjunktusa. 2009-ben szerzett közgazdász diplomát a PTE KTK-n, doktori fokozatát (PhD) 2014-ben szerezte a tehetségmenedzsment tudományterületén a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolában. Kutatási témája a tehetség- és kompetenciafejlesztés. Oktatási portfóliójának főbb irányai: tehetségmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment, karriermenedzsment, coaching és tanácsadás. 2014 óta a Kar Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központjának karrier-tanácsadója. 2015-ben szerzett mentor végzettséget a Business Coach Akadémián. Jedlik Ányos Ösztöndíjas és Harsányi István-díjas oktató. 2016-ban Balogh Zoltán, emberi erőforrás miniszter “Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjjal tüntette ki tehetségfejlesztő kategóriában. Még ebben az évben az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Kommunikációmenedzsment Munkabizottságának köztestületi tagjává vált.

Dr. Budavári-Takács Ildikó
klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
tanszékvezető egyetemi docens, SZIE GTK TTI Pszichológia Tanszék

Hogy miért veszek részt a könyv írásában?
Mert most pont belefér az életembe ez a könyvírási projekt…
Mert pszichológusként érdekesnek találom az életutat projektként szemlélni…
Mert eddigi életemben számos projekt részese lehettem, számos projektet vezethettem…
Mert az együttműködést az egyik legfontosabb emberi tulajdonságnak tartom és ez a projektekhez elengedhetetlen…
Mert a könyv, amit írunk egy új szemlélettel segítheti az életünket…

Dr. Madarász Imre

“Viszonylag későn, negyvenes éveimben találkoztam a projekt-szemlélettel és a projekt-menedzsment összetevőivel. Az első feladatokat a vidékfejlesztési pályázatok és projektek írása és menedzselése jelentette ekkoriban számomra. Az Európai Unióhoz való csatlakozást előkészítő képzések és fejlesztési projektek munkálatai során tapasztaltam, hogy sok vállalkozó, kutató számára okozott nehézséget a projekt-szemlélet elsajátítása. Láttam, hogy némi leleményességgel és gyakorlással legyűrhetők a kezdeti idegenkedések, majd azt is, hogy a vállalkozók és a projektvezetők a saját munkájukban is alkalmazni kezdték az új szemlélet és gyakorlat néhány elemét.

Ma már sajnálom, hogy a magam életében nem tudtam a tudatosítási, tervezési és menedzselési szemlélet, illetve gyakorlat hasznos összetevőivel olyan mértékben élni, mint lehetett volna. Gyermekeim már elérték a felnőttkort, és a magam szokásai is jórészt rögzültek addigra. De még így is felfedezem időnként, hogy önkéntelenül és tudattalanul is élek a projektmenedzsment megoldásaival. Bízom benne, hogy az olvasók hasznosnak találják a könyvet és a maguk életében, az ületi és a családi életében is felfedezik a projektmenedzsment előnyeit. “

Dr. Pálvölgyi Lajos

“Miközben a projektszemlélet tudatos alkalmazása már régen polgárjogot nyert a vállalatok és intézmények működésében, ez sokkal kevésbé magától értetődő, és emiatt még nem terjedt el a családok és egyének életében. Pedig a körültekintő tervezés és a strukturált megvalósítás sok bosszúságtól megkímélheti azt, aki nagyobb újszerű feladatba vágja fejszéjét. Az életben nem minden projekt, de előfordulnak projektek is, amelyeket célszerű projektként kezelni. Emiatt nagyszerű dolog, hogy a Project Life Management program szerepet vállal a projektszemlélet széleskörű terjesztésében.”

Dr. Pálvölgyi Lajos több évtizedes kül- és belföldi szakmai tapasztalattal, és PMI Project Management Professional (PMP) nemzetközi minősítéssel rendelkező program- és projektmenedzser, projektigazgató, tanácsadó és tréner. A Projecon Kft. ügyvezetője, a Project Management Institute Magyar Tagozat alapító tagja és alelnöke. Több vezető felnőttoktatási intézmény meghívott előadója. A „Projektmenedzsment útmutató” (PMBOK Guide magyar változat) fordítója és a honosítási projekt vezetője, valamint számos szakkönyv lektora, szerkesztője, illetve előadás és publikáció szerzője. (Bővebben)

Dr. Papp János PhD. Marketing Szakvezető SZIE GTK

“Miért tetszik Nekem a Project Life Management program?”

Álmodunk és álmodozunk. Különböző idősíkokban, különböző mélységekben tesszük ezt. Amikor álmodozunk, akkor a vágyainkat rendezzük egybe. Ezeket szövögetjük, mint a mesét. Sokan vannak, akik nemcsak álmodoznak, hanem terveznek is. Nekik vannak céljaik és lesznek eredményeik is. A tudatos életvitelben ott van a nagy cél és a részcélok is, Gond nélkül nincs gondolkodás. Fel kell ismernünk az előttünk álló problémákat, gondokat és ki kell dolgozni egy játszmatervet amivel, legyőzhetjük, vagy elkerülhetjük őket. Az álmoknak is nagy szerepe van az életünkben, sokan vagyunk, akik tudják és értik a szerepüket és talán többen, akik nem is emlékeznek álmaikra. Könyvünknek ebben a részében a tudatos építkező tervező embereknek kívánunk utat mutatni, hogyan érhetik el céljaikat az életben, a valóságban.

Fejezetek további szerzői

Dr. Farkas Ferencné, CSc, ny. egyetemi docens, PTE KTK VSZI

“Pécsi szerzőtársaimmal együtt úgy gondoljuk, hogy a könyv egészen újszerű, nem megszokott közelítésből vizsgálja a tudatos életpálya-tervezést, projektmenedzsment szemléletet. Az önismeret kiterjesztésével sokkal emberközelibb módon tanít meg arra, hogyan tűzzünk ki reális célokat, miként érjük el azokat a tervezési módszerek gondos megválasztásával, és a folyamat során milyen módon lehet leküzdeni az akadályokat a siker érdekében.”

Dr. Farkas Ferencné a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének ny. egyetemi docense. Diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1973-ban, Matematika-Statisztika-Számvitel tanár szakon. 1987-ben szerzett kandidátusi (CSc) fokozatot, és több mint 40 éve a Pécsi Tudományegyetem oktatója (1973 óta). A témavezetése alatt született tudományos diákköri dolgozatok és megszerzett PhD fokozatok számossága is alátámasztja a tehetséggondozásért végzett érdemeit, amelyért 2009-ben Apáczai Csere János-díjjal tüntették ki. TMI executive coach végzettséggel rendelkezik. A Kar Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központjánál mentorként és coachként dolgozik. Oktatási és kutatási területe: coaching, vezetési tanácsadás, karriermenedzsment, tehetséggondozás, nők az üzleti életben, fejlesztő-segítő eljárások, kutatásmódszertan.

Fülöp Zsolt

“A nevem Fülöp Zsolt, 1989. Május 4.-én születtem Budapesten, és jelenleg Ph.D hallgató vagyok a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában. Tanulmányaim során (Kommunikáció és Médiatudomány, Üzleti Kommunikáció Szakirány, Marketing Mesterszak, Marketingstratégia és Tervezés Szakirány) főként az interperszonális és csoportos kommunikáció jelenségeivel foglalkoztam. Emellett érdeklődtem a vállalati kommunikáció egyes elemeivel kapcsolatban is, mely egyenesen vezetett a Marketing irányába, melyet a vállalat kommunikációjának egyik legfontosabb aggregált formájának tekintek. Hiszem, hogy minden kommunikál, és minden kommunikált információ egyben attitűdöt is változtat abban, aki számára a kommunikáció szól. Részben ezen hitem erősített meg abban is, hogy a számomra megfelelő kutatási terület az Integrált Marketingkommunikáció, mely egyben doktori témám is. Úgy gondolom, hogy megfelelő kommunikációval, és megfelelő marketing-tevékenységgel egy vállalat bármit el tud érni, és igyekszem kutatásommal megerősíteni ezt a hitet. Kevésbé fontosabb, hogy hobbijaim a távol-keleti kultúra tanulmányozása, illetve a számítástechnika. Érdeklődöm a gasztronómia iránt, illetve jobban szeretem a telet, mint a nyarat, amivel szerintem mindent el is mondtam, ami fontos.

Mit jelent számomra a Project Life Management?

Úgy hiszem, hogy a logika dallama mindig az igazság ritmusát követi. A logikus, strukturált gondolkodás közelebb hozhat bárkit a céljaihoz. Természetesen kétségem sincs afelől, hogy minden ember élete egy projekt – vannak  kisebb, városi projektek, nagyobb, világra szóló projektek, de minden projektnek ugyanazok az alapjai: a célért (álom) befektetett tőke (energia) hasznot (elégedettség) hoz, és a tapasztalatok (mérföldkövek) újabb célokat (álmok) generálnak.
Hiszem, hogy a Project Life Management minden ember számára segítő kéz lesz abban, hogy elérje céljait (álmait), és segítsen strukturálni a tőke (energia) használatát, amivel nagyobb hasznot (elégedettség) tud majd szerezni, és tisztábban látja majd tapasztalatait (mérföldkövek), mellyel projektje (élete) sikeres lesz.”

Visztenvelt Andrea

“Egyetemi tanársegéd vagyok a Szent István Egyetemen, s az oktató munkám mellett foglalkoztatáspolitikához kapcsolódó uniós projektek megvalósításával foglalkozom. Kiemelten fontosnak tartom a menedzsment ismereteket, a projekt szemléletet a mindennapi életben is, hiszen akár az időgazdálkodás, akár a felelősségvállalás témaköreit tekintjük, esetleg egy- egy kérdés, téma mélyebb megismerése a cél, ez a fajta gondolkodásmód nagy segítséget jelenthet mindenkinek. Szívesen veszek részt innovatív programokban, a tudományt, a fejlődést szolgálva elkötelezetten támogatom az újszerű gondolatokat, problémakezelési módszereket. E kézikönyvben, szerzőként való szereplésem is ezen szándékaim megvalósulását teszik lehetővé.”

Dr. Sümeginé Dr. Dobrai Katalin, PhD, habilitált egyetemi docens, PTE KTK VSZI

Dr. Sümeginé Dr. Dobrai Katalin a Szegedi Tudományegyetem (József Attila Tudományegyetem) Bölcsészettudományi Karán 1976-ban orosz-német szakos középiskolai tanári oklevelet, 1981-ben egyetemi doktori címet szerzett. 1995-ben külkereskedelmi üzletkötői szakképesítést, majd a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 1997-ben MBA (közgazdasági szakokleveles menedzseri) oklevelet, 2006-ban a Gazdálkodástani doktori iskola hallgatójaként Ph.D.-fokozatot szerzett, 2011-ben habilitált. 1976 óta dolgozik a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Jelenleg a Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet docense. Részt vesz az alap-és mesterképzés üzleti szakos hallgatóinak képzésében. Kutatási területe a szervezeti tanulás és tudásmenedzsment, valamint az üzleti kommunikáció. Számos hazai és nemzetközi kutatási projektben vett részt.

Miért jó a Project Life Management?

A könyv hiánypótló a hazai szakkönyv-piacon, mivel célja a projekt-menedzsment lépéseinek és fogásainak terjesztésén felül megismertetni az érdeklődőkkel a projekt-gondolkodásnak a mindennapi életben történő alkalmazhatóságát.

Török Zoltán

“Trénerként és coachként a fejlődés és fejlesztés elkötelezettje vagyok.
Azt tapasztalom, hogy az emberek életében rengeteg probléma elkerülhető lenne, ha átgondoltabban cselekednének, ha előre terveznének, ha tudatosabban irányítanák az életüket.
Sokan csak ritkán és felületesen, illetve nagyon szubjektíven mérlegelik helyzetüket és lehetőségeiket még komolyabb döntéseik meghozatala előtt is.
Számosan vannak, akik érzelmeik rabságában élnek, azok mozgatják, néha rángatják őket.
Ezen a helyzeten szeretnék változtatni és projektmenedzsment szakértőként úgy érzem és tapasztalom, hogy tudok értéket hozzáadni a témához.
Bízom benne, hogy általam is kisebb-nagyobb pozitív változások indulnak el életekben, több lesz az öröm.”

Török Zoltán PMP®, tréner, life és business coach, projektmenedzsment szakértő.

Kiss István

“Azért tartom fontosnak a projektszemléletű életpálya modellt, mert jelen pillanatban ez a megközelítés írja le legjobban azokat a körülményeket, feladatokat és lehetőségeket, amiket érdemes tudnunk az életvezetés sikere érdekében. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a foglalkozás csak egy szerep az életünkben, amit össze kell hangolnunk a jelen kor körülményeivel. A könyv aktuális információkat mutat be és konkrét tanácsokat is megfogalmaz az olvasók számára.”

Dr. Kiss István 2000-ben szerezte pszichológus diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Tanácsadó szakpszichológus képzést krízis- és pályatanácsadó szakirányokon végzett. 2013-ig az ELTE pszichológia nappali és szakirányú továbbképzések valamint a tanárképzés pszichológia szakos tárgyainak oktatásával foglalkozott. Doktori értekezését az életvezetési kompetencia témaköréből készítette, téziseit 2009-ben védte meg. Tanácsadói tevékenységet végzett az ELTE Életvezetési tanácsadójában és az ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központban. Felsőoktatás iránt érdeklődő fiatalok számára pályaorientációs szolgáltatást biztosított a www.felvi.hu pszichológusaként. A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület kutatási főmunkatársaként részt vett a European Lifelong Policy Network (ELGPN) munkájában. Az ELTÉ-t képviselte a tanácsadó képzésben érdekelt  európai egyetemi hálózat (ERASMUS-Nice) tevékenységében, valamint az EDVSC (Pályatanácsadás Európai Doktori Hálózat) keretében. Munkáját 2013-tól a Heidelbergi Egyetem Diáktanácsadó és Karriertanácsadó Irodájában folytatta. Nemzetközi kutatások keretében a hallgatói tanácsadó szolgáltatások hatékonyságával kapcsolatban publikált. Jelenleg a University of applied Labour Studies (HdBA) megbízott oktatója Mannheimben. Szakterületei: a tanácsadói készségek fejlesztése, a tanácsadói tevékenység hatékonyságának vizsgálata.

Mészáros Aranka

Dr. Mészáros Aranka

Fontos számomra a projektszemlélet hangsúlyozása a magánéletben, mert megerősíti azt, amit trénerként és oktatóként hitvallásomnak tartok, konkrétan:

  • tudatosan érdemes saját életünket tervezni és folyamatosan kontrollálni az általunk megtett utat ahhoz, hogy elérjük céljainkat
  • a komfortzónában való folyamatos tartózkodás a fejlődés gátja lehet
  • a saját életünk megváltoztatásának a kulcsa a mi kezünkben van,
  • a saját magunkért történő felelősségvállalásunk a kulcsa, a jövőbeli sikereinknek
  • a magánéleti projektek kapcsán az önismeret nagyon fontos
  • ahhoz, hogy teljesüljenek céljaink, a körülöttünk lévő embereket, kapcsolatokat is figyelembe érdemes vennünk
  • a kommunikációnak alapvető szerepe van a projektjeink sikerességében
  • a problémák helyett a megoldásokra fókuszál

Végzettségem alapján okleveles pszichológus, munka és szervezet-, valamint pedagógiai szakpszichológus végzettséggel rendelkezem, emellett T-csoport tréner, Gordon instruktor, TA-s, NLP-s és nemzetközi coach képesítést is szereztem.
Több, mint 25 éves tréneri és oktatói tapasztalattal rendelkezem, melyet a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (Debreceni Egyetem), az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, a Szent István Egyetemen és különböző for- és nonprofit szervezeteknél szereztem. Trénerként a szakterületeim közé tartozik – többek között – az önismereti, személyes hatékonyság-, kommunikáció fejlesztése, konfliktuskezelés, a vezetői motivációk és csapatvezetési készségek fejlesztése és a generációmenedzsment. Jelenleg a Szent István Egyetem Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetének Igazgató helyettese vagyok, emellett rendszeresen tartok tréningeket, tanácsadói tevékenységet végzek a versenyszféra számára is.

Esettanulmányok szerzői

Ludmány Laura

“Eredetileg szociológiából diplomáztam, majd pedig a reál tudományos területekre tévedtem. Jelenleg Londonban élek, ahol IT mérnökként virtuális ügynökök tudásbázisának (adatbázisának) felépítésével, karbantartásával és menedzselésével foglalkozok egy multinacionális cégnél.

Mindig is meggyőződésem volt, hogy csak pontos, realisztikus és részletes tervek kidolgozásával és kivitelezésével juthatunk el céljainkhoz. Persze a célok változhatnak és a tervekből is többféle lehet életünk megannyi területén.

Ezért is ragadott magával a Project Life Management program, amikor 2016. ősszel hallottam róla. Hiszen én is ugyanezen az elvek alapján igyekeztem élni az életemet, még ha korábban nem is fogalmazódott ez meg nálam ilyen konkrétan, mint Györgyinél. A program keretet, irányt és lehetőséget ad arra, hogy eredményesebbé tehessük életünket, felülvizsgáljuk a diszfunkcionális területeit és adott esetben javítsunk azokon, egyszóval, hogy boldogabbak és megelégedettebbek legyünk.

Munkám során mesterséges intelligencia techonológiákkal dolgozunk, így megtanultam, hogy szinte bármely humán interakció leképezhető logikai műveletekkel- tehát racionálisan. Miért ne lenne ez alól kivétel a saját életünk, mely a legnagyobb projektünk?

Ebben látom a program legnagyobb erősségét – arra nevel, hogy tárgyilagosan, praktikusan szemléljük életünket, kézzel fogható, racionális célokat, időkereteket állítsunk fel, objektíven mérjük eredményeinket, végül ha szükséges újra tervezzünk. Ha a Project Life  Management szemlélet szerint éljük életünket, egy jól működő, stabil, sikeres és virágzó projektet hozhatunk létre.”

Somlai Réka

“Pszichológusi tanulmányaim során kaptam meg azt az alapszemléletet, ami a mai napig fontos része az életemnek. Ennek segítségével gyorsabban és mélyebben értem meg az emberek viselkedésének mozgatórugóit, ami nem csak a munkám során, de a mindennapi életemben is jelen van. Vezetői tapasztalataimat Spanyolországban, saját hostelem vezetése által szereztem. Jelenleg az Air France KLM Learning and Development specialistájaként dolgozom, emellett PhD képzésben veszek részt.

Már a spanyol évek során megtanultam, mennyire fontos a projekt szemlélet, ami nem csak a munkahelyen lehet hasznos. Ebben az időszakban tapasztaltam meg, hogy a pontos tervezés, kivitelezés és koordináció megkönnyíti az egyszerre több helyen való helytállást és a munka-magánélet egyensúly is fennmarad. Ezért tartom kiemelkedően fontosnak a Project Life Management programot, ami nem csak a vezetők, de hozzátartozóik számára is kiemeli ennek jelentőségét. Így örömmel tölt el megírni az esettanulmányt, amely turizmusban dolgozók álmainak megvalósulását mutatja be a projekt szemlélet segítségével.”

Tokár-Szadai Ágnes PhD egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani
Intézet

Az egész életünk nem más, mint egy nagy, komplex projekt, mely sok, különböző méretű és prioritású, egymással kölcsönhatásban álló részprojektből áll. Tegyünk érte, hogy az egész több legyen, mint a részek összege. Éljük tudatosan az életünket, hogy legyen mindenre időnk és lehetőségünk, amit valóban fontosnak tartunk!

Leveles Ágnes

Életünk kudarcélményeinek, meghiúsult álmainknak, el nem ért céljainknak legnagyobb korlátai saját magunk vagyunk. Keressük a kifogásokat, hárítjuk a felelősséget, hibáztatjuk a külső körülményeket, ahelyett, hogy racionálisan végiggondolva a helyzetünket, levonva a pozitív és negatív konzekvenciákat tudatosan építenénk fel napjainkat, életünket.
A Project Life Management program legnagyobb előnye, hogy nem életkorhoz kötött. Természetesen a legideálisabb helyzet, ha már kisgyermek kortól úgy neveljük csemetéinket, hogy profitáljanak a tervezés vagy szükség esetén az újratervezés nyújtotta lehetőségekből, legyenek tisztában a priorizálás fogalmával és ne támasszanak irreális követelményeket önmagukkal és környezetükkel szemben. De akkor sem késő, ha felnőtt vagy idősebb korban gondoljuk újra életünk menedzselését, a lényeg, hogy ne csak az elérendő cél lebegjen a szemünk előtt, sokkal fontosabb az odáig vezető út, az apró részcélok teljesítése.

Juhász Tímea

“Az életünk menedzselése mindannyiunk kezében van. Nem mindegy, hogy ezt milyen célokkal, stratégiával és személettel tervezzük, kivitelezzük, éljük meg és értékeljük. A Project Life Management segít abban, hogy minél optimálisabban tudjuk élni az életünket és örülni a környezetünknek.”

2010-ben doktorált a Széchenyi István Egyetem Doktori Iskolájában. Kutatói munkája során több mint száz publikációt készített. Főbb kutatási területe: a munka és magánélet összehangolása, különös tekintettel a családos munkavállalók megítélésére, a kisgyermekes nők visszailleszkedésére a munkaerő-piacra, a családi karriertervezésre. Jelenleg SAP tanácsadó, társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozik, valamint oktat a Szent István Egyetemen.

Czeglédi Csilla

“Az embernek élete során egyidőben, különböző életszerepekben kell helytállnia. Egy másfél éves gyermek anyukájaként megtapasztalhatom, hogy mit jelent a jelenben élni. Hogy ez harmonikus, s kiegyensúlyozott lehessen szükség van hozzá, hogy a magánéletünkben is projektmenedzseri technikákat tudjunk alkalmazni.
Hiszem, s tapasztalom, hogy ez a szemlélet a munka-család egyensúlyának megteremtésében is nagy szerepet játszik. ”

Czeglédi Csilla vagyok s 2011. óta a Szent István Egyetemen oktatok, jelenleg a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetében egyetemi docensként. Oktatási és kutatási területem: munkaerőpiac, karriermenedzsment, munka-magánélet összeegyeztethetősége (work-life balance), tehetségmenedzsment. Oktató, kutató tevékenységem mellett nagyon fontos számomra a tehetséggondozás, TDK-s, PhD-s hallgatók munkájának mentorálása.

infoblokk