Egyedi szolgáltatás nyújtása

Térbeli, időbeli és szervezeti határokat átlépve projektszervezetben dolgozunk, ahol minden feladatkörhöz, más és más tudású, szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársra, szakértőre van szükség. Így megszűnik az egymástól való félelem, helyette az egymástól való függés jellemzi a szervezetet. Nincs befolyás, nincs hatalom, mindenki egyenrangú. Senki sem jut előre a másik nélkül. Felértékelődik az emberi tudás menedzsmentje. Megtanuljuk értékelni egymást és közösen, csapatban, egymás tudását egy cél érdekében felhasználni, összesíteni. Ezt a projektszemléletet szeretnénk átadni a szervezeteknek – hiszen a gazdasági szervezetek létformájává vált a szinte folyamatos változás kényszere -, és a magánembereknek, akik hisznek önmagukban, hogy képesek egy tervezhetőbb jövőt kialakítani.

Szervezetünk olyan egyedi, személyre szabott módszertanok kidolgozását vállalja, melyek projektszemléletet visznek a vállalatok életébe. A szervezeti működést és a vállalati kultúrát újraértelmezzük, és olyan megoldások kivitelezésére törekszünk, melyek projekt keretek közé szervezik a vállalati működést. A szervezetfejlesztés, a változások menedzselése szintén projektrendszerben zajlik, ezáltal létrehozva egy olyan globális projektlégkört, amely a fejlett technológiára támaszkodva tökéletesen alkalmazkodik a változó környezeti feltételekhez.

Programunk nemcsak az üzleti életben, a vállalkozásoknak kínál egy új irányt hanem a magánéletben, életünk minden területén megtanít projektszemléletben gondolkodni. Hiszen addig nem érhetünk el hosszútávú sikereket üzleti életünkben, amíg a magánéletünket nem tudjuk szervezetten irányítani.

Felgyorsult, rohanó világunkban sokan döntésre kényszerülnek munka és család között. Céljaink közé tartozik, hogy a globális projektszemlélet elterjedésével, és a projektkörnyezetben végzett munkával ügyfeleinknek rátaláljanak egy új irányra, amely megteremti a work life balence kiegyensúlyozott egységét, magabiztos, támogató magánéleti hátteret nyújt, ezáltal hatékonyabbá téve munkavégzésüket és a szerveztek működését.

infoblokk