TUDATOS ÉLETVEZETÉS – PROJEKTSZEMLÉLET A MAGÁNÉLETBEN

Project Life Management

Miről is szól valójában a Project Life Management, mit értünk projektszemlélet a magánéletben alatt…..?

Nagyon nehéz feladat röviden, érthetően megvilágítani a projektek, a projektmenedzsment és a projektszemlélet lényegét, értelmét mindazoknak, akik még semmilyen formában nem hallottak a projektekről, nem találkoztak projektekkel.
Mi most mégis teszünk egy kísérletet, hogy a lehető legegyszerűbb formában, mindenki számára érthető módon elmagyarázzuk, hogyan lehet segítségünkre a projektmenedzsment és a projektszemlélet egyéni életünk alakításában, a munka és a magánélet élhető egyensúlyának megteremtésében.

Az, hogy mit is hívunk projektnek, a legegyszerűbben egy magánéletből vett példán keresztül szemléltethetjük. Vegyünk például egy esküvőszervezési projektet, ahol szükségünk van egy pontos tervre, előkészületekre, hogy minél tökéletesebben megvalósíthassuk életünk legszebb napját. Szükségünk van költségvetésre, pontos időbeosztásra, a vendégek koordinálására, a szükséges eszközök beszerzésére, a többi nélkülözhetetlen résztvevő (fodrász, kozmetikus, fotós…) leszervezésére…

Mindezt vessük össze az üzleti életből ismert modellel, a projektek életciklusának fázisaival.

Láthatjuk, hogy magánéleti projektjeinkben is elkülöníthetjük ezeket a fázisokat. Visszatérve a fent említett példához, esküvőszervezési projektünk is az előkészítési fázissal kezdődik. Pontosan meg kell terveznünk minden apró részletet, hogy a megvalósítás zökkenőmentesen menjen végbe. A sikeres megvalósítás érdekében minden fázis végén érdemes ellenőriznünk magunkat, hogy mindent a lehető legprecízebben megterveztünk-e a lehetőségekhez mérten. Amennyiben hibát találunk valahol, erőforrásainkat átcsoportosítva újra kell terveznünk az adott folyamatot. A sikeres megvalósítást követően pedig le kell zárni a projektet, azaz az esküvő után ki kell egyenlíteni a fennmaradó költségeket, majd látva az esküvői fotókat és videókat le kell vonni a szervezésre vonatkozó konzekvenciákat.

Ahhoz ugyanis, hogy az ember élni tudjon az idő és a helyzet kínálta lehetőségekkel tudatában kell lennie azoknak az eszközöknek és technikáknak, amelyeket adott szituációban a leghatékonyabban alkalmazhat. Ehhez ismernünk kell a projektmenedzsment technikákat és a projektmenedzsment széles eszköztárát, a projektmenedzsment tudásterületeit.


Integráció menedzsment
(Integration
management)
Emberi erőforrás
menedzsment
(Human
Resource Management)
Terjedelem
menedzsment
(Scope
management)
Kommunikáció menedzsment
(Communication
management)
Idő menedzsment
(Time
management)
Kockázat
menedzsment
(Risk
management)
Költség menedzsment
(Cost
management)
Beszerzés
menedzsment
(Procurement
management)
Minőség menedzsment
(Quality
management)
Érintett
menedzsment
(Stakeholder
management)

Ha magánéleti projektjeinket, egyéni céljainkat a sikeres megvalósítás érdekében projektfeladatokká, projektcélokká tudjuk transzformálni és igénybe vesszük a projektmenedzsment széleskörű eszköztárát, nemcsak a sikeres megvalósítás nyújtotta elégedettség érzésével leszünk gazdagabbak, de az élet számos területén fejlődhetünk;

  • hatékonyságnövekedés,
  • jobb csapatmunka, kompromisszumkészség,
  • jobb időkihasználás,
  • erőforrás megtakarítás.

Tekintsük tehát a projektmenedzsment eszköztárát és technikáit egy nagy szerszámosládának, amiben minden olyan eszköz rendelkezésünkre áll, ami adott élethelyzetben, adott szituációban a sikeres megvalósítást segíti, hatékonyabbá teszi. Ez nem azt jelenti persze, hogy a projektszemlélet minden problémánkra megoldást nyújt, de jelentős mértékben hozzájárul egyéni célkitűzéseink sikeres megvalósításához, ha ismert előttünk a klasszikus projektvezetési eszköztár és a különböző élethelyzetekben célravezetően tudjuk alkalmazni.

infoblokk